Prvo pa...

Prvo pa...

Vicevi o Hrvatima

Na natjecanju njemački, švicarski i hrvatski političar. Trebaju u 5 minuta ispeglat košulju, pojesti kilu kruha i povalit žensku. - Nijemac pojede kruh, ispegla košulju i prođe 5 minuta te ne stigne povalit žensku. - Švicarac ispegla košulju, pojede pola kruha i prođe 5 minuta. - Hrvat da ženskoj da pegla košulju dok je on guzi i usput pojede kruh - sve u 5 minuta. Pouka : - Njemača: prvo jelo, pa posao, a za ostalo ako se stigne. - Švicarska: prvo posao, pa jelo, a ostalo ako se stigne. - Hrvatska: ako ne je*eš onoga tko radi nećeš se kruha najesti.

Izvor: vicevi.click
Datum: 01.07.2018
Vicevi Još viceva o Vicevi o Hrvatima
VIC-Preporuka za tebe:
>> Ja prozor ne otvaram