VIC-Preporuka za tebe:
>> Došao mlad veterinar u selo.