Kratki vicevi

Kostur u grmu

Što radi kostur u grmu??!!!---

PlavuŠa se igrala skrivača pa je nisu našli!!!!

VIC-Preporuka za tebe:
>> Provala u samostan