Politički

Pala jedna baba i pomogao je Toma Nikolic da ustane i baka pocne: -"Ijaoooooo, hvala hvala Tomo.

Pošalji vic prijatelju