Kratki vicevi

Najizdržljivije

Śto je u prirodi najizdrżljivije ? Drvo na stojece i ženska na ležece.

VIC-Preporuka za tebe:
>> 15 ili 37