Životinje

Dugačak vrat

Zašto žirafa ima dugačak vrat ? - Da ne bi osećala smrad svojih nogu...

VIC-Preporuka za tebe:
>> Gluplji