Vicevi o Zagorcima

Nestrpljivost

Što je to nestrpljivost? Kad Zagorac jede grožđe.

VIC-Preporuka za tebe:
>> Internet zaglupljuje ?